Logopedie Noord-Holland-Noord

Wie werken er in onze praktijk?

Ineke Verfaille- van Bleijswijk
Mijn naam is Ineke Verfaille- van Bleijswijk. Ik ben in 1990 te Amsterdam afgestudeerd als logopediste- akoepediste. Inmiddels werk ik ruim 27 jaar als logopediste in Anna Paulowna. In januari 1991 ben ik samen met mijn collega/ vriendin Rosemarie Ligthart-Buijze de éérste vrijgevestigde logopediepraktijk in Anna Paulowna en Wieringen begonnen. De praktijk is sinds die tijd enorm uitgebreid en van samenstelling veranderd. Eind 2009 werd het tijd voor een nieuwe start. De oude maatschap werd in twee nieuwe praktijken opgesplitst en vanaf 01-01-2010 ben ik een solo-praktijk begonnen: Logopediepraktijk Noord-Holland-Noord.

Naast de praktijk ben ik op verschillende andere terreinen werkzaam geweest, o.a. een mytielschool, een instelling voor verstandelijk beperkte volwassenen en een dagverblijf voor verstandelijk beperkte kinderen. Momenteel werk ik drie dagen in de praktijk (maandag, dinsdag en donderdag). Ik behandel zowel volwassenen als kinderen. Ik ben allround opgeleid. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in pre-verbale logopedie, spraak- en taalontwikkelingsstoornissen, stem- en ademproblematiek (o.a. hyperventilatie) en dyslexie. Ik volg regelmatig cursussen. Bij- en nascholing vind ik zeer belangrijk. Ik heb deelgenomen aan een werkgroep hyperventilatie, zit ik in een kwaliteitskring met logopedisten uit de Noordkop en neem deel aan het samenwerkingsverband Logopedisten Kop van Noord-Holland.

Mijn werkzaamheden combineer ik met een druk gezinsleven. Ik ben getrouwd met Paul en moeder van vier volwassen kinderen. Al bijna 30 jaar doe ik mijn werk nog altijd met zeer veel plezier !

Ingrid van der Hoek
Hallo, mijn naam is Ingrid van der Hoek. Sinds 2003 werk ik als logopedist. Ik ben werkzaam geweest bij kinderdagcentra, het speciaal onderwijs voor kinderen met ernstige spraak-taalproblemen en/of slechthorendheid en in verschillende vrijgevestigde praktijken. Sinds september 2015 werk ik op dinsdag en vrijdag bij logopediepraktijk Noord Holland Noord. Na 13 jaar oefen ik nog steeds graag mijn vak uit. In de vrijgevestigde praktijk kom ik veel verschillende problematiek tegen wat ik een leuk aspect vind van mijn beroep. Veel energie krijg ik bijvoorbeeld van het geven van lessen spraakafzien aan volwassenen. Extra enthousiast word ik ook van de behandelingen gericht op het verbeteren van de uitspraak.

Om mijn kennis te vergroten en bij te houden volg ik cursussen. Op mijn agenda staat bijvoorbeeld de cursus Complete Vocal Training, een verdieping voor de stembehandeling. Naast het doen van scholingen, blijf ik in contact met collega’s en op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de logopedie door lid te zijn van de beroepsvereniging en een kwaliteitskring. Voor de toekomstige logopedisten sta ik paraat om ze te begeleiden!

Aanmelden?

 

Aanmelden kan via info@logopedie-nhn.nl

Of neem contact op via T. +316 49918715

 

Contact

  Locatie

  Burgemeester Mijnlieffstraat 47
  1761 BL Anna Paulowna

  Contact

  info@logopedie-nhn.nl
  0223 533 833
  +316 49918715

  TOP